• You are here:
  • Home »
  • Studie »

Kardio chrání váš mozek před poškozením vlivem alkoholu

Příznivé dopady kardia se nemusí příliš zdůrazňovat a jsou jasné úplně každému. Nedávno zjistili v jednom výzkumu, že běhající jedinci, kteří užívají alkohol, mají menší následky poškození mozku díky konzumaci než neběžci.

Ve výzkumu Alcoholism: Clinical and Experimental Research byla skenována bílá hmota mozková, která má na starosti motorické a rozpoznávací funkce a přijímání informací. Účastníci byli dotázaní, kolik vypili alkoholu v uplynulých třech měsících a kolik toho natrénovali. Těm, kteří natrénovali 96 a více minut týdně, byla prokázáno žádná či malá souvislost mezi pitím a poškozením mozku. Ti méně aktivní podle scanu opravdu bílou hmotu ztratili.

Proč kardio nadšenci “neblbnou”? Kardio aktivita uvolňuje do těla tzv. somatomedin C (IGF-1), který podle výzkumníkůu, stimuluje růst neuronů, posiluje rozpoznávací schopnosti a ruší poškození vlivem pití alkoholu.

Vztah mezi pitím a troškou fitness je z výsledku studie evidentní. Autoři zatím nevědí, kolik času přesně je třeba pro ochranu bílé hmoty nebo kolik alkoholu je pro ni škodlivé. Podle výsledků však lidé s více než třemi hodinami – patřící do nejvíce požívající alkohol – měli nejmenší poškození mozku podle scanu.

Leave a Comment: