Anémie (chudokrevnost): Příčiny, příznaky a moderní léčba

Cítíte se často unavení a lidé vám říkají, že máte bledý obličej? Možná se vás týká problém zvaný anémie, neboli chudokrevnost. Toto onemocnění krve způsobuje, že červené krvinky nedostatečně zásobují tělo kyslíkem, což může vést k celé řadě zdravotních potíží.

Nejčastější příčinou anémie je nedostatek železa, který brání krvi efektivně přenášet kyslík do tkání. Tento stav může být způsoben různými faktory, od špatné stravy až po chronická onemocnění. V dnešním článku se podíváme na příznaky a příčiny anémie, a také na to, jak se dá tento zdravotní problém řešit.

Anémie nebo chudokrevnost?

Anémie a chudokrevnost jsou dva názvy pro stejné onemocnění. Oba termíny popisují stav, kdy tělo nemá dostatek červených krvinek nebo hemoglobinu. Hemoglobin je klíčový pro přenos kyslíku do tkání.

Anémie je vědecký termín, který se často používá ve zdravotnickém a akademickém prostředí. Tento termín je užíván lékaři a odborníky k přesnému popisu nedostatku červených krvinek. Anémie může mít různé příčiny, jako jsou nedostatek železa, vitamínu B12 nebo kyseliny listové, a může být také spojena s určitými zdravotními stavy, jako jsou chronické záněty, nádory nebo onemocnění ledvin.

Chudokrevnost je naopak termín, který je běžný v každodenním mluvení. Přestože jde o stejné onemocnění jako anémie, tento výraz je pro mnoho lidí srozumitelnější. Chudokrevnost může mít stejné příčiny jako anémie a projevuje se podobnými symptomy, jako jsou únava, bledost, zadýchávání nebo bušení srdce.

Nejčastější formou anémie je sideropenická anémie. Tato forma vzniká nedostatkem železa, což vede k snížené tvorbě hemoglobinu a omezenému přenosu kyslíku. Sideropenická anémie je častá u dětí, zvláště pokud mají omezený příjem železa z potravy nebo mají problémy s jeho vstřebáváním, jako je například celiakie nebo Crohnova choroba.

Chudokrevnost způsobená nedostatkem železa se může objevit také u žen s nadměrnou menstruací nebo u lidí s chronickým krvácením. Možným řešením je změna stravy a doplňování železa ve formě suplementů.

Je důležité sledovat příznaky, jako je dlouhodobá únava nebo bledost, a v případě podezření na chudokrevnost, domluvit si konzultaci s lékařem. Protože anémie může signalizovat i vážnější zdravotní problém, je důležité nepodceňovat její příznaky a hledat vhodné řešení.

Co se děje při anémii?

Anémie (chudokrevnost): Příčiny, příznaky a moderní léčba 1

Anémie znamená, že krev nemá dostatek červených krvinek nebo hemoglobinu. Tento stav ovlivňuje schopnost těla přenášet kyslík do tkání. Když se sníží hladina hemoglobinu, obvykle klesá i hodnota hematokritu – tedy poměr objemu krvinek v celkovém objemu krve.

U mužů jsou normální hodnoty hemoglobinu mezi 136-176 g/l, zatímco u žen se pohybují mezi 120-168 g/l. Ke zjištění těchto hodnot se používá běžné laboratorní vyšetření krve, známé jako krevní obraz.

Anémie může vzniknout z různých příčin:

 1. Nedostatek železa: Tento nedostatek je nejčastější příčinou anémie a způsobuje sideropenickou anémii. Železo je nezbytné pro tvorbu hemoglobinu. Jeho nedostatek může vznikat z nedostatečného příjmu stravou nebo ztrátou krve, například při menstruaci nebo chronickém krvácení.
 2. Nedostatek vitamínu B12 nebo kyseliny listové: Tyto látky jsou důležité pro tvorbu červených krvinek a DNA. Jejich nedostatek může vést k megaloblastické anémii.
 3. Porucha tvorby erytropoetinu: Erytropoetin je hormon produkovaný ledvinami, který stimuluje tvorbu červených krvinek v kostní dřeni. Porucha ledvin může ovlivnit jeho produkci a způsobit anémii.
 4. Porucha syntézy DNA: Některé genetické poruchy mohou ovlivnit tvorbu DNA a způsobit různé typy anémie.
 5. Útlak kostní dřeně: Kostní dřeň je zodpovědná za tvorbu krvinek. Některé nemoci nebo léky mohou tuto funkci potlačit.
 6. Krvácení: Chronické krvácení, například z gastrointestinálního traktu, může vést ke ztrátě červených krvinek a následné anémii.
 7. Hemolytická anémie: Při tomto typu anémie dochází k předčasnému rozpadu červených krvinek.

Existují specializované testy pro diagnostiku různých typů anémie, jako je elektroforéza hemoglobinu nebo osmotická rezistence. Některé testy jsou zaměřené na konkrétní vrozené poruchy, například sférocytózu.

Pacienti s těžkou sideropenickou anémií mohou potřebovat krevní transfúze nebo intravenózní léčbu železem. Pokud je odhalena a odstraněna příčina anémie, stav se obvykle sám upraví.

Jaká je role červených krvinek?

Anémie (chudokrevnost): Příčiny, příznaky a moderní léčba 2

Červené krvinky, známé také jako erytrocyty, jsou zásadní pro transport kyslíku po těle. Hlavní složkou červených krvinek je hemoglobin, který na sebe váže kyslík v plicích a uvolňuje ho v tkáních. Pouze díky hemoglobinu mohou erytrocyty účinně distribuovat kyslík do všech částí těla. Při nedostatku hemoglobinu nebo červených krvinek se tělo nedostatečně zásobuje kyslíkem, což vede k pocitům únavy a slabosti.

Kromě kyslíku transportují erytrocyty také oxid uhličitý zpět do plic, kde je vydechován. Tento proces je klíčový pro udržení acidobazické rovnováhy v těle. Když se koncentrace erytrocytů nebo jejich schopnost přenášet kyslík sníží, může dojít k rozvoji anémie.

U anémie způsobené nedostatkem železa, známé jako sideropenická anémie, se červené krvinky mohou stát méně účinnými kvůli nedostatečnému množství hemoglobinu. Železo je nezbytné pro tvorbu hemoglobinu, a proto je jeho dostatečný příjem důležitý pro prevenci tohoto typu anémie.

Existují také různé druhy anémie podle velikosti a obsahu hemoglobinu v červených krvinkách. Například mikrocytární anémie znamená, že červené krvinky jsou menší než normálně a obsahují méně hemoglobinu. Naopak makrocytární anémie značí, že jsou erytrocyty větší a mohou být způsobeny nedostatkem vitamínu B12 nebo kyseliny listové.

Pro přesnou diagnózu a léčbu anémie je často potřeba provést speciální testy, jako je elektroforéza hemoglobinu nebo DNA analýza, které pomohou určit přítomnost genetických poruch či jiné základní příčiny.

Rozpoznání a pochopení role červených krvinek pomáhá lépe porozumět anémii a jejímu vlivu na zdraví. Správná diagnóza a léčba mohou výrazně zlepšit kvalitu života a snížit příznaky spojené s nedostatkem kyslíku v těle.

Jaké jsou příznaky anémie?

Anémie (chudokrevnost): Příčiny, příznaky a moderní léčba 3

Anémie se projevuje různými příznaky, které mohou být zpočátku nenápadné, ale postupně se zhoršují. Mezi hlavní symptomy patří:

 1. Únava a Slabost
  Chronická únava a celková slabost jsou častými projevy. Lidé se často cítí vyčerpaní i po dostatečném odpočinku.
 2. Bledost Kůže
  Bledá pleť je dalším indikátorem. Pokud je kůže výrazně světlejší než obvykle, může to signalizovat nedostatek hemoglobinu.
 3. Dýchavičnost
  Rychlejší zadýchávání při běžných činnostech, jako je chůze nebo stoupání po schodech, je typickým příznakem. Nedostatek kyslíku v krvi způsobuje dechové obtíže.
 4. Palpitace a Zrychlený Tep
  Zrychlený srdeční tep nebo nepravidelné bušení srdce (palpitace) jsou známky, že se srdce snaží kompenzovat nedostatek kyslíku.
 5. Problémy s Koncentrací a Pamětí
  Obtíže se soustředěním a zhoršená paměť jsou časté, protože mozek nedostává dostatek kyslíku pro optimální funkci.
 6. Bolesti Hlavy, Závratě a Mdloby
  Časté bolesti hlavy, závratě a občasné mdloby mohou být spojeny s nízkými hladinami hemoglobinu.
 7. Příznaky v Dětství a Těhotenství
  U dětí se může objevit pomalejší růst a vývoj, u těhotných žen anémie zvyšuje riziko komplikací.

Tyto příznaky nemusí být vždy přítomny zároveň. Při podezření na anémii je důležité navštívit lékaře a podstoupit krevní testy pro potvrzení diagnózy. Správné určení příčin a typů anémie je klíčové pro účinnou léčbu.

Jak vzniká anémie?

Anémie je nedostatek červených krvinek a hemoglobinu, což omezuje schopnost krve přenášet kyslík. Existují různé příčiny, které mohou vést k rozvoji tohoto onemocnění.

Porucha tvorby červených krvinek

Červené krvinky vznikají v kostní dřeni. Nedostatek železa, vitamínu B12 nebo kyseliny listové často způsobuje poruchy jejich tvorby. Například sideropenická anémie je způsobena nedostatkem železa, což vede k nedostatečné tvorbě hemoglobinu. Podobně megaloblastová anémie, která je provázena velkými nezralými červenými krvinkami, je důsledkem nedostatku vitamínu B12 nebo kyseliny listové. V některých případech mohou být poruchy tvorby červených krvinek způsobeny onemocněními kostní dřeně, jako je leukémie.

Tělo červené krvinky ničí

Může dojít i k případům, kdy tělo ničí červené krvinky rychleji, než je dokáže produkovat. Hemolytická anémie je příkladem, kdy dochází k předčasnému rozpadu červených krvinek ve slezině. Nemoci krevního barviva hemoglobinu mohou způsobit, že poškozené červené krvinky zaniknou dříve než zdravé. Tento typ anémie může být provázen žloutenkou a zvětšenou slezinou.

Významná ztráta krve

Anémie může vzniknout v důsledku významné ztráty krve. Při akutním krvácení člověk může ztratit až 1,5 litru krve najednou. Při pomalém chronickém krvácení může celková ztráta dosáhnout až 2,5 litru. Takové stavy mohou být často způsobené nadměrnými krevními ztrátami při porodu, menstruačními cykly nebo krvácením způsobeným nádorovými onemocněními.

Rizikové faktory anémie

Mezi rizikové faktory anémie patří několik klíčových bodů. Patří sem dědičné vlivy, které mohou ovlivnit sklony k chudokrevnosti. Navíc osoby ve věkové skupině nad 65 let jsou náchylnější k rozvoji anémie, což je dáno přirozeným poklesem fyziologických funkcí s věkem.

Stravovací návyky hrají významnou roli. Veganství a vegetariánství mohou vést k nedostatku železa, vitaminu B12 a kyseliny listové (vitamin B9). Strava s nedostatkem těchto živin může významně přispět ke vzniku anémie.

U žen se silnou menstruací je zvýšené riziko kvůli pravidelné ztrátě krve. Chronická ztráta krve, například z trávicího ústrojí, je také podstatný faktor. Těhotné ženy mají zvýšenou potřebu železa, což může vést k anémii, pokud není potřeba dostatečně pokryta.

Snížené vstřebávání živin při onemocnění tenkého střeva nebo po resekci žaludku může také způsobit anémii. Předchozí genetické onemocnění, jako je Downův syndrom, zvyšuje riziko rozvoje anémie.

Níže je přehled rizikových faktorů anémie:

 • Dědičné vlivy: Genetické predispozice
 • Věková skupina nad 65 let: Fyziologické změny s věkem
 • Strava: Nedostatek železa, B12, B9
 • Veganství
 • Vegetariánství
 • Silná menstruace: Pravidelná ztráta krve
 • Chronická ztráta krve: Z trávicího ústrojí apod.
 • Těhotenství: Zvýšená potřeba železa
 • Nemoc tenkého střeva/Žaludek: Snížené vstřebávání živin
 • Genetická onemocnění: Například Downův syndrom

Anémie ovlivňuje mnoho lidí kvůli různým faktorům, které zvyšují riziko jejího výskytu. Je důležité tyto faktory znát a pokud možno minimalizovat jejich dopad na zdraví.

Anémie v těhotenství

Těhotenství přináší řadu změn v těle ženy. Jednou z nejvýznamnějších změn je zvýšení objemu krve o 20-30 %, což vyvolává vyšší nároky na železo a vitamíny pro tvorbu hemoglobinu. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je anémie v těhotenství definována jako stav, kdy koncentrace hemoglobinu klesne pod 110 g/l.

Příčiny Anémie v Těhotenství

Nedostatek Železa

Zvýšená spotřeba železa během těhotenství je nezbytná pro tvorbu červených krvinek. Nedostatečný příjem železa stravou nebo jeho špatná vstřebatelnost může vést k anémii. Příklad: žena s vegetariánskou nebo veganskou stravou, která je bohatá na železo z méně účinných rostlinných zdrojů.

Zvýšená Ztráta Erytrocytů

Těhotenství může způsobit zvýšenou ztrátu červených krvinek. Příklady: ženy s chronickým zánětem nebo infekcemi, které zvyšují destrukci erytrocytů.

Diagnostika Anémie v Těhotenství

Laboratorní Vyšetření

Diagnóza anémie v těhotenství zahrnuje laboratorní vyšetření krve. Tyto testy zjišťují koncentraci hemoglobinu a hematokritu. Pokud jsou hodnoty pod normálními referenčními mezemi, lékař potvrdí anémii.

Klinické Příznaky

Anémie se může projevovat únava, bledou pokožkou, rychlým zadýcháváním, problémy s vlasy a nehty. Další symptomy mohou zahrnovat závratě a bolesti hlavy.

Léčba Anémie v Těhotenství

Léčba zahrnuje zvýšení příjmu železa stravou nebo doplňky. Doporučuje se konzumace potravin bohatých na železo jako červené maso, luštěniny a tmavě zelená zelenina. Pokud je anémie těžšího stupně, lékař může předepsat železné doplňky nebo jiné farmakologické prostředky.

Pokud je anémie významná v prvních dvou trimestrech, zvyšuje se riziko předčasného porodu nebo nízké porodní hmotnosti dítěte. Proto je důležité pravidelně kontrolovat hladinu železa a případně zahájit léčbu včas.

Jak se léčí anémie?

Léčba anémie se odvíjí od její příčiny. Existuje několik účinných metod, které pomáhají navýšit počet červených krvinek a zlepšit hladinu hemoglobinu.

Doplňování železa

Pokud je anémie způsobena nedostatkem železa, zvyšuje se jeho příjem buď stravou, nebo doplňky stravy. Potraviny bohaté na železo zahrnují červené maso, špenát a luštěniny. Doplňky stravy poskytují železo v koncentrované formě, což může být rychlejší volbou pro navýšení hladiny železa v krvi.

Doplňování vitamínů

Podobně jako železo, nedostatek vitamínů jako B12 nebo kyseliny listové může způsobit anémii. Denní konzumace potravin bohatých na tyto vitamíny nebo užívání vitamínových doplňků zlepšuje krevní obraz. Potraviny s vysokým obsahem vitamínu B12 zahrnují maso, ryby a mléčné výrobky, zatímco kyselina listová se nachází v listové zelenině a ovoci.

Léčba základního onemocnění

Někdy je anémie důsledkem jiného zdravotního problému, jako je leukémie nebo jiné poruchy krve. V těchto případech je nutné zaměřit se na léčbu základního onemocnění. Specializované terapie mohou zahrnovat léky, chemoterapii nebo jiné specifické léčebné postupy.

Transfúze krve

V závažnějších případech anémie, kdy je nutné rychle obnovit počet červených krvinek, se často využívá transfúze krve. Tento postup může být nezbytný při velkých ztrátách krve nebo pokud tělo není schopno samo dostatečně rychle regenerovat červené krvinky.

Vyvážená strava a vhodný životní styl

Prevence a léčba anémie často zahrnuje i úpravu jídelníčku a životního stylu. Pravidelný příjem potravin bohatých na železo a vitamíny, dostatečný odpočinek a pravidelný pohyb přispívají k celkovému zlepšení zdraví a posílení krevního obrazu.

Dodržování těchto postupů znamená efektivní směřování ke zlepšení zdravotního stavu a prevenci anémie.

Vitamíny vhodné při chudokrevnosti

Vitamíny B12 a kyselina listová (B9) mají zásadní roli při tvorbě červených krvinek a prevenci anémie. Vitamín B12 najdeme v játrech, ledvinách, rybách, vejcích a sýrech. Kyselina listová je bohatě zastoupena v listové zelenině, luštěninách, ovesných vločkách, sušených datech a fících, celozrnném pečivu a kvasnicích.

Vitamín B12

Vitamín B12 podporuje tvorbu červených krvinek. Nedostatek tohoto vitamínu může vést k megaloblastické anémii, což je stav, kdy tělo produkuje abnormálně velké a nezralé červené krvinky. Potraviny obsahující vitamín B12 zahrnují:

 • Játra: Obsahují vysoké množství B12.
 • Ledviny: Bohaté na B12 a další minerály.
 • Ryby: Jako např. losos a makrela.
 • Vejce: Poskytují hodnotný zdroj B12.
 • Sýry: Obsahují také B12, zvláště tvrdé sýry.

Kyselina Listová (B9)

Kyselina listová je klíčová pro syntézu DNA a tvorbu červených krvinek. Nedostatek vede k folátové anémii, což způsobuje únavu a slabost. Zdroje kyseliny listové zahrnují:

 • Listová zelenina: Např. špenát a brokolice.
 • Luštěniny: Čočka a fazole jsou bohaté na B9.
 • Ovesné vločky: Obsahují významné množství kyseliny listové.
 • Sušené datle a fíky: Skvělý zdroj B9.
 • Celozrnné pečivo: Obsahuje vyšší množství kyseliny listové než bílé pečivo.
 • Kvasnice: Používají se při pečení a obsahují B9.

Význam Vyvážené Stravy

Správné stravování podporuje vstřebávání vitamínů. Kombinace potravin bohatých na vitamíny B12 a B9 zajišťuje správnou tvorbu červených krvinek a prevenci anémie. Rozmanitost v jídelníčku a pravidelný příjem těchto živin vede k lepšímu zdraví a vyšší energii.

Druhy anémie

Existuje několik různých typů anémie, které se odlišují podle příčiny a symptomů. Níže jsou uvedeny hlavní druhy anémie a jejich specifika.

Sideropenická Anémie

Sideropenická anémie vzniká nedostatkem železa v těle. Železo je klíčové pro tvorbu hemoglobinu, takže jeho nedostatek vede ke snížené kapacitě krve pro přenos kyslíku. Tento typ se často objevuje kvůli nedostatečné stravě, krvácení nebo poruchám vstřebávání železa.

Anémie Při Chronických Onemocněních

Anémie při chronických onemocněních se vyskytuje v důsledku dlouhodobých nemocí, jako je rakovina, infekce nebo záněty. Tyto stavy mohou inhibovat produkci erythropoetinu, hormonu zodpovědného za tvorbu červených krvinek, což vede k nedostatečnému zásobení těla kyslíkem.

Anémie z Nedostatku Vitamínu B12 (megaloblastová)

Megaloblastová anémie z nedostatku vitamínu B12 je způsobena nedostatkem tohoto vitamínu, který je nezbytný pro správnou produkci červených krvinek. Tento typ anémie vede k tvorbě abnormálně velkých a nefunkčních krvinek.

Perniciózní Anémie (Zhoubná)

Perniciózní anémie je specifický druh megaloblastové anémie. Způsobuje ji neschopnost těla vstřebávat vitamín B12 z potravy kvůli nedostatku vnitřního faktoru v žaludku. Bez tohoto faktoru je vstřebávání vitamínu prakticky nemožné.

Nedostatek Kyseliny Listové (Megaloblastová Anémie)

Kyselina listová je další nezbytný vitamín pro tvorbu červených krvinek. Megaloblastová anémie způsobená nedostatkem kyseliny listové vede k tvorbě abnormálně velkých červených krvinek a jejich následné neefektivnosti.

Aplastická Anémie

Aplastická anémie vzniká, když kostní dřeň není schopna produkovat dostatečné množství krvinek. Tato porucha může být způsobena různými faktory včetně genetických poruch, autoimunitních onemocnění nebo chemoterapie. Léčba zaměřuje na odstranění příčiny a podpůrnou péči, zahrnující krevní transfúze a antibiotika.

Hemolytická Anémie

Hemolytická anémie nastává, když se červené krvinky rozpadají rychleji, než je kostní dřeň stihne vyrobit. Tento proces může být dědičný (např. porucha membrány erytrocytů) nebo získaný (např. autoimunitní příčiny). Symptomy zahrnují bledost, žloutenku a zvětšení sleziny.

Srpkovitá Anémie

Srpkovitá anémie je dědičná forma hemolytické anémie, charakterizovaná abnormálním tvarem hemoglobinu. Tento tvar způsobuje, že červené krvinky mají tendenci kysnout a blokovat průtok krve v malých cévách, což způsobuje bolest a poškození orgánů.

Prevence a základní tipy aneb Co jíst při chudokrevnosti

Prevence anémie začíná u správné stravy. Doporučuji zařadit do jídelníčku potraviny bohaté na železo jako je špenát, červené maso, čočka a ořechy. Vitamín B12 najdete v rybách, vejcích a mléčných výrobcích. Kyselina listová je hojně zastoupena v listové zelenině, fazolích a citrusových plodech.

Nezapomeňte na vitamín C, který zlepšuje vstřebávání železa. Konzumujte hodně ovoce jako jsou pomeranče, jahody a kiwi. Pravidelná kontrola u lékaře a případné doplňky stravy mohou také významně pomoci.

Důležitá je i vyvážená strava a zdravý životní styl. Doporučuji vyhnout se nadměrnému pití kávy a čaje, které mohou bránit vstřebávání železa. S dostatečným množstvím spánku a pravidelným cvičením můžete přispět k prevenci anémie a udržení celkového zdraví.